Betingelser for bruk

På bakgrunn av de mange mulighetene og risikoene som er forbundet med Internett ber vi deg om å lese gjennom følgende generelle vilkår for bruk av vårt nettsted, som vi har utarbeidet for deg og din beskyttelse. Takk for din forståelse.

3. OPPHAVSRETT, VAREMERKER OG ANDRE IMMATERIELLE RETTIGHETER

Alt innhold på vårt nettstedet, herunder, men ikke begrenset til, tekst, bilder, grafikk og lyd- og videofiler, tilhører oss med mindre det motsatte er uttrykkelig oppgitt. (Merk i denne forbindelse formuleringen om hyperkoblinger under punkt 3.) Dette opphavsrettslig beskyttede innholdet kan bare brukes uten uttrykkelig tillatelse til privat bruk og ikke til offentlig eller kommersiell bruk (nedlastinger, reproduksjoner osv.). Endringer, oversettelser eller annen redigering eller bearbeiding av innholdet kan kun foretas med skriftlig forhåndstillatelse fra Beiersdorf AG.

Uautorisert bruk eller misbruk av registrerte varemerker eller logoer som tilhører Beiersdorf AG, er ikke tillatt.

Merk at enhver krenkelse av vår opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter kan få sivilrettslige og/eller strafferettslige følger.

1. PERSONLIGE OPPLYSNINGER

Merk vår juridiske erklæring om spørsmål knyttet til personvern.

4. FRASKRIVELSE AV ERSTATNINGSANSVAR

Dette er det internasjonale nettstedet til Eucerin. Materialet på dette nettstedet, inkludert produkter, tjenester og informasjon, er av generell art, og det kan hende det ikke er tilgjengelig, egnet for eller i samsvar med den lokale jurisdiksjonen. Enkelte tilbud, produkter eller tjenester som er gjort tilgjengelige eller formidlet gjennom Eucerins nettsted, kan være forbudt ved gjeldende lov i landet du valgte, og de anses derfor som ugyldige.

Gå til www.beiersdorf.com, og velg stedet der du bor slik at du kommer til riktig nettsted.

Utarbeidelsen og kvalitetssikringen av innholdet på dette nettstedet har vært gjennom en grundig prosess. Til tross for dette kan vi ikke påta oss noe ansvar for innholdets aktualitet, nøyaktighet, fullstendighet og/eller kvalitet.

Dette nettstedet inneholder hyperkoblinger til nettsteder fra andre leverandører. Beiersdorf AG er ikke kjent med innholdet på tredjeparts nettsteder, og innestår ikke eller garanterer ikke for noe ulovlig innhold eller lovmessige krenkelser på tredjeparts nettsider. Beiersdorf AG vil imidlertid straks fjerne enhver kobling eller ethvert innhold når de er kjent med at dette er i strid med gjeldende lovgivning.

Dette nettstedet er utformet for å gi generell informasjon og skal på ingen måte erstatte medisinske eller profesjonelle råd. For slike råd må du ta kontakt med lege eller spesialist. Beiersdorf AG påtar seg ikke noe ansvar for handlinger som utføres på bakgrunn av informasjonen på dette nettstedet.

Bruk av dette nettstedet og nedlasting av data er på brukerens eget ansvar. Beiersdorf AG påtar seg ikke noe ansvar for skader, spesielt på datafiler, maskinvare og/eller programvare til brukeren, som oppstår som følge av slike handlinger. Ansvaret for forsettelig handling og grov uaktsomhet forblir upåvirket.

5. SLUTTBESTEMMELSER

Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene er eller blir lovstridig, ugyldig eller ikke rettskraftig i en jurisdiksjon, skal gyldigheten eller muligheten for håndhevelse av enhver annen bestemmelse i disse vilkårene i denne jurisdiksjonen forbli upåvirket.

Hvis du vil rapportere lovmessige krenkelser på nettstedet vårt, kan du kontakte oss.

2. OPPDATERINGER AV VILKÅR FOR BRUK

Teknologiske nyvinninger og lovmessige endringer medfører at eksisterende vilkår for bruk må endres og/eller oppdateres fra tid til annen. Kontroller derfor hver gang du bruker nettstedet når siste versjon ble lastet opp. Den siste oppdateringen er fra oktober 2013.

Beiersdorf AS
Tevlingveien 23
N-1081 Oslo
Norway

Telefon: +47-22-907950
Telefax: +47-22-060144

E-post