Kjerneverdier

Våre fire kjerneverdier har formet vår kultur fra start, og er fortsatt like relevant den dag i dag. De leder vei  og sikrer at vi snakker samme språk på tvers av Beiersdorf. Videre gir de oss en orientering for vår daglige atferd og tjener som en målestokk, som vi kan måle oss mot. 

 

  • Care – Vi opptrer ansvarlig overfor våre kolleger, forbrukere, merkevarer, vårt samfunn og miljø.
  • Simplicity – Vi strever for klarhet og konsekvens, tar raske beslutninger og fokuserer på det essensielle.
  • Courage – Vi er forpliktet til å ha dristige mål, ta initiativ, lære av våre feil og stiller oss positivt til endringer.
  • Trust – Vi sier hva vi mener, holder det vi lover og behandler andre med respekt.